14/04/2024 12:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục nguyệt nhị thập thất nhật Vọng Hồ lâu tuý thư kỳ 1
六月二十七日望湖樓醉書其一

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 22/12/2012 06:22

 

Nguyên tác

黑雲翻墨未遮山,
白雨跳珠亂入船。
捲地風來忽吹散,
望湖樓下水如天。

Phiên âm

Hắc vân phiên mặc vị già sơn,
Bạch vũ khiêu châu loạn nhập thuyền.
Quyển địa phong lai hốt xuy tán,
Vọng Hồ lâu hạ thuỷ như thiên.

Dịch nghĩa

Mây kéo đen như mực chưa che kín núi,
Giọt mưa trong như giọt châu nhẩy lung tung vào thuyền.
Bỗng nổi gió ào ào thổi tan hết,
Mặt nước dưới lầu Vọng Hồ lại phẳng như trời.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Che núi mây đen tựa mực trôi,
Như châu hạt trắng lựa thuyền rơi.
Ào ào gió cuốn mưa tan hết,
Dưới Vọng Hồ lâu lặng bóng trời.
Đây là cảnh tượng thường có ở Tây Hồ về mùa hè, mưa nắng chập chờn. Ngày 27 tháng 6 năm Hy Ninh thứ 5 (1072) đời Tống Thần Tông, tác giả làm Thông Phán Hàng Châu. Vọng Hồ lâu còn gọi là Tiên Đức lâu, ở cạnh Tây Hồ (Hàng Châu) do Ngô Việt Vương Tiền Xúc thời Ngũ đại xây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Lục nguyệt nhị thập thất nhật Vọng Hồ lâu tuý thư kỳ 1