03/07/2022 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguỵ cung từ
魏宮詞

Tác giả: Thôi Quốc Phụ - 崔國輔

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2006 17:40

 

Nguyên tác

朝日照紅妝,
擬上銅雀台。
畫眉猶未了,
魏帝使人催。

Phiên âm

Triêu nhật chiếu hồng trang,
Nghĩ thượng Đồng Tước đài.
Hoạ my do vị liễu,
Nguỵ đế sử nhân thôi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng sớm mai soi hồng trang điểm
Đồng Tước đài nêu kiểu cho noi
Mày ngài còn vẽ chưa rồi
Nóng lòng Nguỵ đế sai thôi thúc hoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Quốc Phụ » Nguỵ cung từ