19/08/2022 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em ơi đừng khóc chị yêu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/10/2015 23:20

 

Em ơi đừng khóc chị yêu,
Nín đi chị kể Truyện Kiều cho nghe.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em ơi đừng khóc chị yêu