03/03/2021 22:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồn Tây đãi cát ra vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 14:19

 

Đồn Tây đãi cát ra vàng,
Nghe ai dụ dỗ mà chàng vào đây?
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đồn Tây đãi cát ra vàng