18/01/2021 16:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dư nhiếp Tân An quận giáo, chu tam duyệt tuế thuỷ tập thảo đường, tài tất công nhi ngộ binh tiển, cảm cựu ngẫu thành
予攝新安郡教,周三閱歲始葺草堂,纔畢工而遇兵燹,感舊偶成

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 00:18

 

Nguyên tác

攝教三年官舍無,
民安客舖飽僑居。
明倫堂宇經營始,
夜息茅亭樸斲初。
未及半床聽夜雨,
可憐一炬更煙墟。
空餘題詠詩篇在,
感舊令人賦子虛。

Phiên âm

Nhiếp giáo tam niên quan xá vô,
Dân gia khách phố bão kiều cư.
Minh luân đường vũ kinh doanh thuỷ,
Dạ tức mao đình phác trác sơ.
Vị cập bán sàng thinh dạ vũ,
Khả liên nhất cự cánh yên khư.
Không dư đề vịnh thi thiên tại,
Cảm cựu linh nhân phú Tử Hư.

Dịch nghĩa

Ba năm làm chức giáo thụ không có nhà công,
Ở nhờ nhà dân, phố khách, quá nhiều rồi.
Việc làm ngôi nhà chính sáng sủa mới đang trù tính,
Nhà tranh nhỏ nghỉ đêm vừa tạm làm xong.
Chưa kịp nằm qua một chốc để nghe tiếng mưa rơi,
Thương thay, một mồi lửa đã thành tro khói.
Chỉ còn lại những bài thơ đề vịnh,
Khiến cho người ta cảm vì việc cũ mà ngâm bài phú Tử Hư.

Bản dịch của Tuấn Nghi

Lênh đênh nghề giáo mấy năm ròng,
Quán khách, nhà dân trọ khắp vòng.
Nhà chính khang trang còn tính dở,
Túp lều lụp xụp mới làm xong.
Chưa qua quít khỏi cơn mưa tối,
Đã não nùng thay trận lửa hồng.
Còn sót dăm bài thơ thưởng ngoạn,
Cửa nhà không lại vẫn hoàn không.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Dư nhiếp Tân An quận giáo, chu tam duyệt tuế thuỷ tập thảo đường, tài tất công nhi ngộ binh tiển, cảm cựu ngẫu thành