09/08/2022 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi tình yêu được sinh ra
When love was born

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 04/10/2021 11:51

 

Nguyên tác

When love was born I think he lay
Right warm on Venus’ breast,
And whiles he smiled and whiles would play
And whiles would take his rest.
But always, folded out of sight,
The wings were growing strong
That were to bear him off in flight
Erelong, erelong.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khi động tình lên, biết chàng nằm
Trên bầu ngực ấm của Nữ thần,
Huýt sáo mỉm cười rồi huýt sáo
Những lúc chàng cần dưỡng tấm thân.
Nhưng thường, bị khuất sau tầm mắt,
Đôi cánh cùng đang vỗ mạnh dần
Là để đưa chàng vào phiêu lãng
Kéo dài, dài nữa nỗi lâng lâng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Khi tình yêu được sinh ra