13/06/2024 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh muốn chỉ cho em thấy mùa xuân...”
“Will dir den Frühling zeigen...”

Tác giả: Rainer Maria Rilke

Nước: Áo
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 14/09/2007 05:28

 

Nguyên tác

Will dir den Frühling zeigen,
der hundert Wunder hat.
Der Frühling ist waldeigen
und kommt nicht in die Stadt.

Nur die weit aus den kalten
Gassen zu zweien gehn
und sich bei den Händen halten -
dürfen ihn einmal sehn.

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Ta yêu em, mùa xuân
Cả trăm điều huyền bí
Không mùa xuân thành thị
Mà mùa xuân trong rừng.

Chỉ những ai lang thang
Chỉ những ai đôi lứa
Sẽ tìm thấy mùa xuân
Trong từng bông hoa nhỏ.
Rút từ tập Advent (Mùa vọng, 1897).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rainer Maria Rilke » “Anh muốn chỉ cho em thấy mùa xuân...”