21/11/2019 12:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về cưa ván đóng thùng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 10:35

 

Anh về cưa ván đóng thùng
Mua men nấu rượu cho em buôn chung một hàng
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về cưa ván đóng thùng