07/10/2022 00:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề phiến kỳ 05
題扇其五

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 11:50

 

Nguyên tác

畏日人知甑,
炎風熱不禁。
彎彎無影月,
占盡早秋心。

Phiên âm

Uý nhật nhân như tắng,
Viêm phong nhiệt bất câm.
Loan loan vô ảnh nguyệt,
Chiếm tận tảo thu tâm.

Dịch nghĩa

Ngày hè, người oi bức ngột ngạt, tựa như nhốt trong nồi hơi,
Gió nóng thổi, cái nóng không sao ngăn được.
Cái quạt tựa hình vầng trăng cong cong không bóng,
Chiếm hết cả tấm lòng mùa thu sớm.

Bản dịch của Hải Anh

Tiết hè người ngột ngạt,
Gió nóng ngăn sao đang.
Cánh quạt cong không bóng,
Chiếm hết thu vừa sang.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề phiến kỳ 05