27/10/2020 13:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy luật muôn đời

Tác giả: Duy Thơm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 14:32

 

Cây xanh hé nụ để già
Khát khao cháy bỏng để mà tàn phai
Một đời Ai đã vì Ai!
Xin đừng thở ngắn than dài mà chi
Cái còn và cái mất đi
Tuân theo quy luật biệt ly muôn đời
Tháng 3/2000

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Duy Thơm » Quy luật muôn đời