18/09/2020 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chưa chi anh đã vội về

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 21:55

 

Chưa chi anh đã vội về
Ðã đi, đừng vội, vội về, đừng đi
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chưa chi anh đã vội về