26/10/2021 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giỗ Tổ

Tác giả: Đỗ Kim Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Tà vào 04/06/2007 11:38

 

Quá vạn trăm ngày đến tháng ba
Mùng mười hội giỗ khắp sơn hà
Công ghi đất Tổ nên bao họ
Kính nhớ vua Hùng dựng nước ta
Lập quốc xưng Vương nhiều thế hệ
Xây thành giữ của một quê nhà
Văn Lang, Bách Việt lưu truyền mãi
Rạng rỡ trời Nam quyết chẳng xa
Quá vạn trăm ngày bằng hơn mười ngàn một trăm ngày, hơn một triệu.

26/04/2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Kim Vũ » Giỗ Tổ