28/01/2023 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những cái chân

Tác giả: Vũ Quần Phương - Vũ Ngọc Chúc

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/07/2015 22:08

 

Cái gậy có một chân,
Biết giúp bà khỏi ngã.
Chiếc com-pa bố vẽ,
Có chân đứng, chân quay.
Cái kiềng đun hằng ngày,
Ba chân xoè trong lửa.
Chẳng bao giờ đi cả,
Là chiếc bàn bốn chân.
Riêng cái võng Trường Sơn,
Không chân đi khắp nước.
Nguồn:
1. SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002
2. SGK Ngữ văn 6, tập 1, NXB Giáo dục, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Quần Phương » Những cái chân