08/07/2022 05:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 17
題道人雲水居其十七

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 30/05/2010 13:14

 

Nguyên tác

暉暉周日竹陰涼,
三五蟬聲夏影長。
一枕北窗塵慮斷,
荷花驚起睡鴛鴦。

Phiên âm

Huy huy chu nhật trúc âm lương,
Tam ngũ thiền thanh hạ ảnh trường.
Nhất chẩm bắc song trần lự đoạn,
Hà hoa kinh khởi thuỵ uyên ương.

Dịch nghĩa

Ngày nắng chang chang, bóng trúc mát,
Năm ba tiếng ve, ngày hạ dài.
Nằm kế cửa sổ bắc, mối lo đời dứt hết,
(Gió động) hoa sen, làm chim uyên ương đang ngủ giật mình.

Bản dịch của Phụng Hà

Trúc râm nắng hạ chan hoà
Tiếng ve rộn rã, ngày dài triền miên
Ngủ bên song, trút ưu phiền
Gió lay sen động, chim uyên giật mình.
Nguồn: Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 17