31/07/2021 12:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề bích Hoàng Tế tự kỳ 1
題壁宏濟寺其一

Tác giả: Tưởng Sĩ Thuyên - 蔣士銓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 26/09/2008 09:54

 

Nguyên tác

隨著鐘聲入梵宮,
憑誰一喝耳雙聾。
桫欏不解無言旨,
孤負拈花一笑中。

Phiên âm

Tuỳ trước chung thanh nhập phạm cung,
Bằng thuỳ nhất hát nhĩ song lung.
Sa la bất giải vô ngôn chỉ,
Cô phụ niêm hoa nhất tiếu trung.

Bản dịch của Trương Đình Chi

Theo tiếng chuông ngân tới cửa thiền
Cậy ai thức tỉnh mối trần duyên
Sa la khó kiếm không người mách
Luống phụ lòng mong hiểu đạo huyền

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tưởng Sĩ Thuyên » Đề bích Hoàng Tế tự kỳ 1