19/05/2024 23:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẫu đơn
牡丹

Tác giả: Lư Mai Pha - 盧梅坡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 18:49

 

Nguyên tác

玉欄四面護花王,
一段風流似洛陽。
深院不須驅野鹿,
只愁蜂蝶暗偷香。

Phiên âm

Ngọc lan tứ diện hộ hoa vương,
Nhất đoạn phong lưu tự Lạc Dương.
Thâm viện bất tu khu dã lộc,
Chỉ sầu phong điệp ám thâu hương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hộ chúa hoa ngọc lan vây bốn mặt
Giống Lạc Dương một quãng rặt phong lưu
Sân sâu nào phải đuổi hươu
Chỉ buồn ong bướm dập vùi nhuỵ hương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Mai Pha » Mẫu đơn