30/07/2021 21:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung tức sự
舟中即事

Tác giả: Nguyễn Sưởng - 阮鬯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 19/07/2008 09:34

 

Nguyên tác

江闊潮平日又斜,
叩舷乘興答漁歌。
斷虹掛漢天收雨,
畫鷁沿流水寂波。
湖海十年知己少,
功名兩字歉人多。
扁舟塍欲尋張翰,
一味蒪鱸奈爾何。

Phiên âm

Giang khoát triều bình nhật hựu tà,
Khấu huyền thừa hứng đáp ngư ca.
Đoạn hồng quải hán thiên thu vũ,
Hoạ ích duyên lưu thuỷ tịch ba.
Hồ hải thập niên tri kỷ thiểu,
Công danh lưỡng tự ngộn nhân đa.
Biển chu thăng dục tầm Trương Hãn[1],
Nhất vị thuần lô nại nhĩ hà.

Dịch nghĩa

Sông rộng, sóng yên, mặt trời lại xế bóng,
Nhân hứng lên, gõ mạn thuyền hoạ lại bài hát làng chài.
Mống treo trên trời, mưa đã tạnh,
Thuyền vẽ hình chim ích xuôi dòng, nước lặng sóng.
Hồ hải mười năm bạn tri kỷ ít,
Công danh hai chữ làm lầm lỡ người ta quá nhiều.
Muốn cưỡi thuyền con đi tìm Trương Hãn,
Nhưng còn vị rau thuần cá vược biết tính sao đây.

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Mặt sông nước phẳng bóng chiều soi,
Gõ nhịp bên khoang hoạ khúc chài.
Mây cuốn cầu vồng mưa ngớt hạt,
Dòng xuôi thuyền vẽ, sóng êm vời.
Mười năm hồ hải khôn tìm bạn,
Hai chữ công danh khéo đối người.
Muốn cưỡi thuyền theo Trương Hãn trước,
Canh rau gỏi cá nhớ nhung hoài.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
Bản dịch trong Hoàng Việt thi tuyển.
[1] Trương Hàn (ở đây đọc Trương Hãn theo luật) người đời Tấn đang làm quan ở Lạc Dương, một hôm nhận thấy gió thu bắt đầu thổi, chạnh nhớ những món ăn rau cô, canh thuần, gỏi cá lư (hay cá vược) quê nhà, bèn từ quan về làng cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sưởng » Chu trung tức sự