06/12/2021 19:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết

Tác giả: Lý Thạch - 李石

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2010 20:21

 

Nguyên tác

大地纖毫色色空,
寥天望極一鴻蒙。
夜凝冷浸梅魂月,
朝拂輕回縞帶風。
身世密移塵境外,
乾坤收入玉壺中。
虛堂瑞草瓊林合,
壓盡蓬萊第一峰。

Phiên âm

Đại địa tiêm hào sắc sắc không,
Liêu thiên vọng cực nhất hồng mông.
Dạ ngưng lãnh tẩm mai hồn nguyệt,
Triêu phất khinh hồi cảo đới phong.
Thân thế mật di trần cảnh ngoại,
Càn khôn thâu nhập ngọc hồ trung.
Hư Đường thuỵ thảo quỳnh lâm hợp,
Áp tận Bồng Lai đệ nhất phong.

Dịch nghĩa

Dù là quả đất hay mảy bụi hết sức nhỏ cũng thuộc về sắc không
Dù có trông xa đến tận cùng trời xanh thì cái thấy ấy cũng chỉ là mông muội
Đêm trăng hơi lạnh thấm vào hồn mai
Sáng đi áng về áo the mang gió
Thân thế âm thầm chuyển đổi ở ngoài trần cảnh
Trời đất thu vào bên trong cái hồ lô bằng ngọc
Hư Đường có cỏ lành hợp với rừng ngọc quý
Lấn cả ngọn núi hạng nhất ở Bồng Lai

Bản dịch của Phước Đức

Quả đất vi trần thảy sắc không
Trời xanh trông thấu cũng còn gần
Trăng đêm thấm ướt hồn mai lạnh
Gió sớm đi về thổi áo xanh
Thân thế đổi thay ngoài trần cảnh
Đất trời, bầu ngọc thu cả trong
Hư Đường: cỏ đẹp cùng ngọc quý
Phong quang ăn đứt cả non Bồng
Nguồn: Thơ thiền Đường - Tống, NXB Đồng Nai, 2000.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thạch » Tuyết