02/10/2023 19:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tua rua

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 21:15

 

Tựa hiên cắn chắt hạt đầu mùa
Sân chất đầy rơm vụ lúa thu
Làm ánh sao mai anh đợi mỏi
Tình em nhấp nhánh với tua rua
20-9-1993

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Tua rua