28/11/2021 07:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháo phỏng Hà Nội Khai Trí Tiến Đức hội quán
造訪河內開智進德會館

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 06/01/2015 11:09

 

Nguyên tác

智士仁人未問誰,
樓臺此際望巍巍。
綱常桂海千秋業,
書卷龍城第一基。
黎主江山銅有像,
阮攸文字石傳碑。
可憐梁棟繁華地,
題壁寧無汗漫詩。

Phiên âm

Trí sĩ nhân nhân vị vấn thuỳ,
Lâu đài thử tế vọng nguy nguy.
Cương thường quế hải[1] thiên thu nghiệp,
Thư quyển Long Thành[2] đệ nhất ky (cơ).
Lê chủ giang sơn đồng hữu tượng,
Nguyễn Du văn tự thạch truyền bi.
Khả liên lương đống phồn hoa địa,
Ðề bích ninh vô hãn mạn thi.

Dịch nghĩa

Người nhân, bậc trí, chưa hỏi ai
Thấy nơi đây lầu đài nguy nga
Cơ nghiệp ngàn đời cương thường của nước Việt
Ðất Thăng Long là nơi xuất phát nền văn học
Ðất nước của vua Lê có tượng đồng dựng
Văn tài của Nguyễn Du có bia khắc thơ
Thương thay đất rường cột phồn hoa đô thị
Nếu có thơ đề, xin đừng đề thơ hời hợt, viễn vông

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Kẻ trí người nhân chửa hỏi ai
Nguy nga đây thấy những lầu đài
Cương thường đất Việt đời đời vững
Văn hoá Thăng Long nhất ấy nơi
Có tượng vua Lê công giữ nước
Còn bia họ Nguyễn khắc thơ tài
Thương thay rường cột nơi đô thị
Trên vách đề thơ phải thật hay
Lời tự: "Tuần phủ Hà Tĩnh" 巡撫河靜 (Thơ làm trong thời kỳ làm tuần phủ Hà Tĩnh).

[1] Chỉ nước Nam.
[2] Thành Thăng Long.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Tháo phỏng Hà Nội Khai Trí Tiến Đức hội quán