05/12/2020 23:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa mỏ vẹt

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 20/07/2019 21:14

 

Chẳng biết chim cò hay nụ hoa
Sắc màu đỏ thắm tựa châu sa
Tràng cong kỳ bí thêm kiều diễm
Nhuỵ khép kín bưng rất mặn mà
Dáng đẹp kén tay sành thưởng lãm
Hương thầm mượn gió mát lan xa
Lá xanh ngọc bích ngời ngân bạc
Chậu quý trồng gieo cũng khó là!
24-7-2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Hoa mỏ vẹt