26/09/2022 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái phiếm Ngô giang
再泛吳江

Tác giả: Vương Vũ Xứng - 王禹偁

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/08/2018 12:25

 

Nguyên tác

二年為吏住江濱,
重到江頭照病身。
滿眼碧波輸野鳥,
一蓑疏雨屬漁人。
隨船曉月孤輪白,
入坐睛山數點青。
張翰精靈還笑我,
綠袍依舊惹埃塵。

Phiên âm

Nhị niên vi lại trụ giang trân,
Trùng đáo giang đầu chiếu bệnh thân.
Mãn nhãn bích ba du dã điểu,
Nhất thôi sơ vũ thuộc ngư nhân.
Tuỳ thuyền hiểu nguyệt cô luân bạch,
Nhập toạ tình sơn sổ điểm thanh.
Trương Hãn (Hàn)[1] tinh linh hoàn tiếu ngã,
Lục bào[2] y cựu nhạ ai trần.

Dịch nghĩa

Hai năm làm quan bên bến nước
Lại đến bên sông để soi thân bệnh
Sóng xanh ngợp mắt, bầy chim trời bơi lội
Mưa lất phất một chiếc tơi ông chài
Trăng mai trắng bệch lẻ loi theo thuyền
Núi tạnh vào chỗ ngồi mấy chấm xanh
Tinh hồn Trương Hàn vẫn cười ta
Áo xanh như cũ vương bụi bặm

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Làm lại hai năm ở bến này
Bên sông lại đến chiếu thân gầy
Sóng xanh ngợp mắt bơi chim nội
Mưa nhỏ một tơi khoác bác chài
Trăng trắng trăng mai theo thuyền lướt
Xanh xanh núi tạnh trước nơi ngồi
Tinh hồn Trương Hãn còn cười tớ
Vẫn thế áo xanh vấy bụi đời
Bài này tuyển từ Tiểu súc tập quyển 7, bản sao nhà Minh. Ngô giang còn có tên là Ngô Tùng giang, cách Tô Châu về phía nam 45 dặm. Bấy giờ tác giả mới nhập đường quan, ý khí còn hăng, thấy cái dẹp của ông chài trong khung cảnh của thiên nhiên, chứ không hề có ý về ẩn cư.

[1] Người Ngô Quận đời Tấn, tên chữ là Quý Ưng, Tề vương Tư Mã Quýnh vời làm đại tư mã đông tào duyện. Bấy giờ chính sự rối ren, Hàn vì lánh nạn, bèn thác lời là: thấy gió thu nổi, nhớ món canh rau thuần (rau rút), gỏi cá lô (cá vược), nên từ quan về Ngô.
[2] Chế độ nhà Tống, quan tứ phẩm trở lên mặc áo tía, ngũ lục phẩm mặc màu đỏ, thất đến cửu phẩm mặc màu xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Vũ Xứng » Tái phiếm Ngô giang