04/07/2022 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc cố nhân thư chiêu Đỗ Thiện Trường tiểu chước dạ thoại kỳ 2
得故人書招杜善長小酌夜話其二

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2016 08:25

 

Nguyên tác

話舊杯殘夜未央,
雲山回首正茫茫。
悠悠松菊園三徑,
漠漠蒹葭水一方。
形影依依燈共照,
情懷耿耿漏添長。
故人未解他鄉思,
千里談心謾自傷。

Phiên âm

Thoại cựu bôi tàn dạ vị ương,
Vân sơn hồi thủ chính mang mang.
Du du tùng cúc viên tam kính,
Mạc mạc kiêm gia thuỷ nhất phương.
Hình ảnh y y đăng cộng chiếu,
Tình hoài cảnh cảnh lậu thiêm trường.
Cố nhân vị giải tha hương tứ,
Thiên lý đàm tâm mạn tự thương.

Dịch nghĩa

Nói chuyện bạn bè xưa, chén rượu đã cạn mà trời còn chưa sáng
Ngoảnh đầu nhìn núi mây thấy mênh mang
Ba luống tùng cúc nơi vườn nhà xa vời vợi
Một vùng lau lách bên sông vắng lặng
Hình bóng rành rành đèn cùng chiếu dọi
Nỗi lòng khắc khoải, giọt đồng hồ dài thêm
Bạn cũ chưa hiểu được nỗi buồn tha hương
Nơi xa xôi ngàn dặm trò chuyện tâm tình vẫn có ý tự thương mình

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn, Trần Thị Băng Thanh

Chuyện cũ ly vơi, đêm chửa tàn
Ngoảnh đầu man mác những mây ngàn
Cúc tùng vời vợi vườn ba luống
Lau lách đìu hiu nước một làn
Chung ánh đèn xanh hình tựa bóng
Đêm dài thăm thẳm dạ không an
Nỗi lòng đất khách người chưa thấu
Muôn dặm niềm riêng vẫn tự than
Nguyên chú: Thư bạn gửi tới vẫn có ý tự thương mình.

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Đắc cố nhân thư chiêu Đỗ Thiện Trường tiểu chước dạ thoại kỳ 2