18/09/2021 21:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đò ngang

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/09/2011 03:27

 

Chợ làng một tháng bốn phiên
Ước gì họp tám để em qua đò
Sông dài sao hẹp đôi bờ
Đò ngang thì ngắn, dặm chờ thì xa...
Nguồn: Lời của hạt (thơ), Nguyễn Ngọc Oánh, NXB Văn học, 1993.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Đò ngang