26/09/2022 19:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ già thập bát phách - đệ 10 phách
胡笳十八拍-第十拍

Tác giả: Thái Diễm - 蔡琰

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 06:33

 

Nguyên tác

城頭烽火不曾滅,
疆場征戰何時歇?
殺氣朝朝衝塞門,
胡風夜夜吹邊月。
故鄉隔兮音塵絕,
哭無聲兮氣將咽。
一生辛苦兮緣別離,
十拍悲深兮淚成血。

(以上第十拍寫征戰不停,頗有怨戰的含義)

Phiên âm

Thành đầu phong hỏa bất tằng diệt
Cương trường chinh chiến hà đắc yết ?
Tử khí triêu triêu xung tái môn
Hồ phong dạ dạ xuy biên nguyệt
Cố hương cách hề âm trần tuyệt
Khốc vô thanh hề khí tương yết
Nhất sinh tân khổ hề duyên biệt ly
Thập phách bi thâm hề lệ thành huyết.

(dĩ thượng đệ thập phách tả chinh chiến bất đình, pha hữu oán chiến đích hàm nghĩa)

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầu thành khói lửa không thôi
Biên cương tranh chiến đời đời chưa ngưng
Sát khí chiều sáng ùn lên
Đêm đêm gió bấc thổi rung trăng mờ
Cố hương xa cách bến bờ
Khóc không thành tiếng cổ khô nghẹn ngào
Một đời cay đắng biết bao
Phách mười sầu thảm lệ trào máu trôi.

(phách thứ 10 tả chiến tranh không dứt, thêm lòng oán trách việc chinh chiến với nhiều hàm ý)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Diễm » Hồ già thập bát phách - đệ 10 phách