01/12/2022 08:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (I)
無題 (I)

Tác giả: Vương Ấu Ngọc - 王幼玉

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 18:44

 

Nguyên tác

真宰無私心,
萬物逞殊形;
嗟爾蘭蕙質,
遠离幽谷青。
清風暗助秀,
雨露濡其冷;
一朝居上苑,
桃李讓芳馨。

Phiên âm

Chân tể vô tư tâm,
Vạn vật sính thù hình;
Ta nhĩ lan huệ chất,
Viễn ly u cốc thanh.
Thanh phong âm trợ tú,
Vũ lộ nhu kỳ lãnh;
Nhất triêu cư thượng uyển,
Đào lý nhượng phương hinh.

Bản dịch của hahuyen

Chúa tể tâm vô tư
Vạn vật mặc đủ hình
Người thân thể lan huệ
Rời xa cốc thẩm xanh
Gió lặng câm, càng đẹp
Mưa sương ngấm lạnh tanh
Một sớm nơi thượng uyển
Lý đào nhường cỏ thơm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Ấu Ngọc » Vô đề (I)