29/06/2022 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh lịch Phan Cần Giang đông dạ chu phóng biệt hậu thị dĩ thi bộ vận dĩ đáp
經歷潘勤江冬夜舟訪別後示以詩步韻以答

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 25/12/2014 22:49

 

Nguyên tác

相逢一笑繫心思,
雲水泥情只自知。
正值夜深愁雪鬢,
忽教庭外睹芝眉。
交談月下心心許,
惜別江干步步遲。
勝似子猷舟赴剡,
尚期雞黍約相依。

Phiên âm

Tương phùng nhất tiếu hệ tâm ty (tư),
Vân thuỷ nê tình chỉ tự tri.
Chánh trị dạ thâm sầu tuyết mấn,
Hốt giao đình ngoại đổ chi my[1].
Giao đàm nguyệt hạ tâm tâm hứa,
Tích biệt giang can bộ bộ trì.
Thắng tự Tử Du[2] châu phó Diệm,
Thượng kỳ kê thử[3] ước tương y.

Dịch nghĩa

Gặp nhau rồi vấn vương vì dáng ai cười
Tình mây nước giữa ông và tôi nào ai biết
Ðang lúc khuya sầu vì tóc mai đã điểm bạc
Bỗng thấy bóng bạn đến thăm ở ngoài sân
Hàn huyên tâm sự dưới trăng thật là tương đắc
Chia tay bên sông, bước đi còn bịn rịn
Còn hơn cảnh Tử Du chèo thuyền về đất Diệm
Hẹn gặp lần sau khi gà vịt khoai lúa đầy đủ thì sẽ gặp lại nhau

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Gặp rồi vương vấn dáng ai cười
Ai biết tình thơ anh với tôi
Canh muộn đang sầu đầu đốm bạc
Hiên ngoài thoáng bóng bạn sang chơi
Dưới trăng tâm sự thêm tương đắc
Bên bến chia tay bước chẳng rời
Hơn cảnh Tử Du về đất Diệm
Ðợi gà lúa đủ lại sang mời
Lời tự: "Tri phủ Triệu Phong" 知府肇豐 (Thơ làm trong thời kỳ làm tri phủ Triệu Phong).

[1] Mặt người, chỉ bạn bè.
[2] Nhà viết thư pháp nổi tiếng đời Tấn, tức Vương Huy Chi 王徽之, con của Vương Hi Chi 王羲之. Hai cha con đều là nhà thư pháp nổi tiếng đời Tấn. Vương Huy Chi sống ở đất Sơn Âm 山陰, có lần đêm đến đem rượu bày ra uống, bốn bề tuyết rơi trắng xoá, sực nhớ đến bạn tên là Ðới An Ðạo 戴安道. Lúc đó Đới An Ðạo đang ở đất Diệm Khê 剡溪, Vương Huy Chi liền chèo thuyền đi thăm. Qua đêm mới tới, Huy Chi đến đầu ngõ nhưng không vào nhà gặp Ðới, rồi quay thuyền trở về. Có người hỏi tại sao? thì Huy Chi trả lời rằng: "Ngô bổn thừa hứng nhi hành, hứng tận nhi phản, hà tất kiến Ðới" 吾本乘興而行,興盡而反,何必見戴 (Ta hứng thì đi, hết hứng thì về, vào gặp Ðới để làm gì). Câu này nghĩa là "còn hơn đến mà không gặp", so sánh với chuyện Tử Du chèo thuyền đi thăm bạn, đến mà không vào gặp.
[3] Chỉ thức ăn, rau cỏ, lúa gạo, súc vật để ăn,... Lấy ý và chữ "kê thử" trong bài thơ "Quá cố nhân trang" 過故人莊 của Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Kinh lịch Phan Cần Giang đông dạ chu phóng biệt hậu thị dĩ thi bộ vận dĩ đáp