31/05/2024 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương Chiêu Quân từ
王昭君辭

Tác giả: Thạch Sùng - 石崇

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi hongha83 vào 20/09/2008 02:27

 

Nguyên tác

我本漢家子,
將適單于庭。
辭決未及終,
前驅已抗旌。
僕御涕流离,
轅馬為悲鳴。
哀郁傷五內,
泣淚沾朱纓。
行行日已遠,
乃造匈奴城。
延我於穹廬,
加我閼氏名。
殊類非所安,
雖貴非所榮。
父子見凌辱,
對之慚且驚。
殺身良未易,
默默以苟生。
苟生亦何聊,
積思常憤盈。
愿假飛鴻翼,
棄之以遐征。
飛鴻不我顧,
佇立以屏營。
昔為匣中玉,
今為糞土英。
朝華不足歡,
甘為秋草并。
傳語後世人,
遠嫁難為情。

Phiên âm

Ngã bản Hán gia tử,
Tương thích Thiền Vu đình.
Từ quyết vị cập chung,
Tiền khu dĩ kháng tinh.
Bộc ngự thế lưu ly,
Viên mã vi bi minh.
Ai uất thương ngũ nội,
Khấp lệ triêm chu anh.
Hành hành nhật dĩ viễn,
Nãi tạo Hung Nô thành.
Diên ngã ư khung lư,
Gia ngã Yên thị danh.
Thù loại phi sở an,
Tuy quý phi sở vinh.
Phụ tử kiến lăng nhục,
Đối chi tàm thả kinh.
Sát thân lương vị dị,
Mặc mặc dĩ cẩu sinh.
Cẩu sinh diệc hà liêu,
Tích tư thường phẫn doanh.
Nguyện giá phi hồng dực,
Khí chi dĩ hà chinh.
Phi hồng bất ngã cố,
Trữ lập dĩ bình dinh.
Tích vi hạp trung ngọc,
Kim vi phẩn thổ anh.
Triêu hoa bất túc hoan,
Cam vi thu thảo tinh.
Truyền ngữ hậu thế nhân,
Viễn giá nan vi tình.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ta vốn nhà nền nếp
Sắp sang đất Thiền Vu
Kẻ đi lời chửa hết
Phía trước đã bay cờ
Hầu tớ dàn dụa lệ
Ngựa xe cũng ngẩn ngơ
Thương nhau quặn gan ruột
Vạt lụa hoen lệ mờ
Ngày lại ngày dầu dãi
Rồi đến cõi Hung Nô
Lều vải làm cung điện
"Yên Chi" đổi xưng hô
Đất lạ luôn đau đáu
Giàu sang mà chi giờ
Cha con cùng làm nhục
Vừa sợ lại vừa dơ
Muốn chết không phải dễ
Ẩn nhẫn kiếp sống thừa
Sống thừa càng tủi cực
Phẫn uất rối tơ vò
Muốn nhờ cánh hồng nhạn
Cưỡi vút nẻo mây mờ
Hồng nhạn cũng hờ hững
Đứng ngồi đều thẫn thờ
Xưa là ngọc hộp quý
Nay lại hoá phân khô
Hoa sớm không thoả dạ
Đành rầu như cỏ thu
Nhắn nhủ người hậu thế
Chớ có lấy chồng xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thạch Sùng » Vương Chiêu Quân từ