29/09/2022 09:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ xuất Kim Môn tầm Vương thị ngự bất ngộ, vịnh bích thượng anh vũ
初出金門尋王侍御不遇詠壁上鸚鵡

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2014 10:51

 

Nguyên tác

落羽辭金殿,
孤鳴吒繡衣。
能言終見棄,
還向隴西飛。

Phiên âm

Lạc vũ từ kim điện,
Cô minh tra tú y.
Năng ngôn[1] chung kiến khí,
Hoàn hướng Lũng Tây[2] phi.

Dịch nghĩa

Lông xơ xác giã từ điện vàng,
Cô đơn kêu rên trong bộ áo thêu.
Có tài nói tiếng người nhưng rốt cuộc thấy bị ruồng bỏ,
Chỉ còn nước bay về Lũng Tây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lông xơ xác giã từ điện ngọc
Thân cô đơn kêu khóc áo thêu
Có tài rốt cuộc cũng tiêu
Lũng Tây bay thẳng phiêu diêu sông hồ
Kim Môn là một cửa trong kinh thành Trường An, ngụ ý cung đình. Khoảng năm 742, tác giả được Hạ Chi Chương đang giữ chức Thái tử tán khách tiến cử lên vua Huyền Tông, vua mến tài cho giữ chức Hàn lâm cung phụng nhưng chờ hoài không được thăng chức, lại tính tình phóng khoáng không chịu nổi cuộc sống gò bó chốn cung đình, ông xin từ chức và được vua chuẩn thuận.

[1] Lý Bạch có khả năng viết chữ Tây Vực.
[2] Nay ở phía đông nam tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Sơ xuất Kim Môn tầm Vương thị ngự bất ngộ, vịnh bích thượng anh vũ