03/07/2022 18:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giản dị

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 03/07/2009 04:14

 

Anh đừng ví em với các loài hoa
Vì trăm thứ cũng chỉ ngần màu sắc
Giản dị, em muốn em là màu của đất
để muôn hoa từ đó sinh ra...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Giản dị