16/07/2024 12:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tìm em phía nào

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/04/2021 06:16

 

Ngỡ như ai ngồi đợi,
bên gốc đa thuở nào.
Cho tôi ngồi ghé với,
bến nước chừng nghiêng chao.
Chợt nồm nam thổi tới,
lá đa rơi lào xào.
Bến sông ai xuống gội,
tóc nhuộm  đầy trăng sao.
Gốc đa ai trốn gọi,
tiếng xanh như chỏm đào.
Bâng khuâng tôi chạy lại,
biết tìm em ở đâu?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tìm em phía nào