03/07/2022 05:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lũng Nhai minh hội
隴崖盟會

Tác giả: Vũ Hoán - 武煥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/12/2019 22:52

 

Nguyên tác

丙申二月隴崖盟,
誓破吳侵兆已成。
放眼可觀人跪禱,
足邊猶認義旗靈。
風中仰望英雄志,
樹下難尋映寨迎。
眉洞如今何至此,
每聞故事不勝情。

Phiên âm

Bính Thân nhị nguyệt Lũng Nhai minh,
Thệ phá Ngô xâm triệu dĩ thành.
Phóng nhãn khả quan nhân quỵ đảo,
Túc biên do nhận nghĩa kỳ linh.
Phong trung ngưỡng vọng anh hùng chí,
Thụ hạ nan tầm Áng trại nghinh.
My động[1] như kim hà chí thử,
Mỗi văn cố sự bất thăng tình.

Dịch nghĩa

Tháng 2 năm Bính Thân (1416) có hội thề ở Lũng Nhai,
Để quyết phá quân Ngô điểm ấy đã thành rồi.
Nhìn xa ra còn trông thấy mọi người quỳ lễ,
Ở bên chân thì coi rõ nơi cắm lá cờ nghĩa thiêng liêng.
Trong cơn gió thổi ngẩng đầu trông ngóng bậc anh hùng,
Dưới đám cây chẳng còn rõ người dân trại Như Áng ra đón rước đâu rồi.
Nếu ai ngày nay đến thung My,
Nghe được việc xưa chắc không xiết nỗi bùi ngùi.

Bản dịch của Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng

Bính Thân thề ở Lũng Nhai
Đánh Ngô tất thắng chẳng sai chắc rồi
Người quỳ chỗ ấy còn đây
Cắm cờ dấy nghĩa cạnh nơi ta ngồi
Anh hùng thuở ấy đâu rồi
Dưới cây Như Áng dân vui chốn nào?
Thung My ví có ai vào
Chuyện xưa non nước xiết bao ngậm ngùi
Sáng ngày mồng 1 tháng 2 năm Bính Thân (1416), ở thôn Như Áng dưới chân Núi Dầu (vùng xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá ngày nay), Lê Lợi đọc bài văn tế trời đất: “Tôi là Lê Lợi cùng bọn Lê Lai đến Trương Chiến 18 người, dòng họ tuy rằng nhiều bề khác gốc, nghĩa kết xem như một tổ liền cành, dẫu về phận sang hèn có khác, vẫn còn tình tông tộc không xa... xin dốc sức đồng lòng giữ gìn cho trong cõi yên ổn, sống chết cùng nhau, không quên lời ước...”

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin Hà Nam, 1999
[1] Thung My, nơi diễn ra hội thề Lũng Nhai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoán » Lũng Nhai minh hội