22/03/2023 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du thành nam thập lục thủ - Phù diễm
遊城南十六首-浮艷

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 19/06/2021 10:29

 

Nguyên tác

浮艷侵天難就看,
清香撲地只遥聞。
春風也是多情思,
故揀繁枝折贈君。

Phiên âm

Phù diễm xâm thiên nan tựu khan,
Thanh hương phốc địa chỉ dao văn.
Xuân phong dã thị đa tình tứ,
Cố giản phồn chi chiết tặng quân.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đẹp nổi át trời khó tới coi
Thơm nghe dậy đất chỉ xa thôi
Gió xuân là vậy nhiều tình cảm
Nên chọn cành tươi bẻ tặng người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Du thành nam thập lục thủ - Phù diễm