27/01/2022 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ 30
其三十

Tác giả: Vũ Phạm Hàm - 武范邯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 23:30

 

Nguyên tác

一年人住豈無情,
休向津頭問去程。
且盡綠醅消舊恨,
可堪紅嘴強分明。
清風江上秋天遠,
白玉堆邊蔣逗橫。
達士猶來知道在,
應看名利似浮萍。

Phiên âm

Nhất niên nhân trụ khởi vô tình,
Hưu hướng tân đầu vấn khứ trình[1].
Thả tận lục phôi tiêu cựu hận,
Khả kham hồng chuỷ cưỡng phân minh.
Thanh phong giang thượng thu thiên viễn,
Bạch Ngọc[2] đôi biên tưởng kính[3] hoành.
Đạt sĩ do lai tri đạo tại,
Ưng khan danh lợi tự phù bình.

Dịch nghĩa

Một năm cư trú ở đây há lại không chút tình gì sao,
Chớ hướng về phía bến sông mà hỏi lộ trình.
Chỉ thêm cạn chén rượu nồng để tiêu vơi nỗi sầu muộn,
Lại còn cam chịu làm con chim mỏ đỏ biết nói.
Trên sông xanh gió lặng trời thu thăm thẳm,
Bên gò Bạch Ngọc cày vài ba luống rau như họ Tưởng.
Là bậc đạt sĩ, vốn tự biết đạo ở trong bản thân mình,
Nên xem danh lợi như bèo bọt mà thôi.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Một năm cư trú há vô tình,
Chớ hướng đầu sông hỏi lộ trình.
Đã hết men nồng tiêu hận cũ,
Còn cam đỏ mỏ giảng phân minh.
Gió mát sông trong trời thu vắng,
Bên gò Bạch Ngọc luống rau xanh.
Đạt sĩ vẫn hay thân có đạo,
Nên xem danh lợi tựa bèo duềnh.
Các câu được trích từ:
- Câu 1. Đỗ Mục, Đắc tiến hậu di cư Tra Khê quán (câu 4)
- Câu 2. Tư Không, Triết thượng kỳ 2 (câu 8)
- Câu 3. Đường Phu, Tặng Ôn Đình Quân (câu 5)
- Câu 4. Tần Thao Ngọc, Anh vũ (câu 4)
- Câu 5. Cao Thích, Tống Lý thiếu phủ biếm Giáp Trung, Vương thiếu phủ biếm Trường Giang (câu 5)
- Câu 6. Đàm Dụng Chi, Di Nam Khang Trần xử sĩ (câu 1)
- Câu 7. Trịnh Cốc, Quyện khách (câu 5)
- Câu 8. Đàm Dụng Chi, Nhàn cư ký Trần sơn phân (câu 8)

[1] “Vấn tân” là hỏi đường đi. Luận ngữ - Vi tử có đoạn Khổng Tử sai Tử Lộ đi hỏi đường Trường Thư, Kiệt Nhược. Về sau phiếm chỉ con đường cầu học cũng gọi là “vấn tân”.
[2] Địa danh ở Đạo Châu. Tưởng Hủ đời Hán tự Nguyên Khanh, nhân Vương Mãng soán nghịch mà cáo bệnh lui về ở ẩn ở đó, vỡ ba luống đất tự trồng trọt, cày cấy.
[3] Cũng như “tam kính” 三徑, chỉ 3 luống đất của Tưởng Hủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Hàm » Kỳ 30