26/05/2024 13:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngồi buồn nhớ lại

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 06/06/2021 06:11

 

Ngồi buồn tôi lại nhớ tôi,
chưa chi mà đã da mồi, tóc sương.
Nhớ xa: hun hút con đường,
nhớ gần: mù mịt khói sương, bụi trần.
Nhớ đời như áng phù vân,
nhớ em như thoảng đông lân, một giờ.
Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa,
hoang hoang thơ dại tuổi chưa biết gì.
Đường làng đâu tiện thì đi,
hay sang hàng xóm chẳng vì có em.
Ngồi buồn nhớ lạ trong quen,
nhớ mưa trong nắng, nhớ đêm trong ngày.
Ngồi buồn nhớ tỉnh trong say,
nhớ vơi trong gặp, nhớ đầy trong xa.
Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa,
Nhớ bao nhiêu lại như chưa nhớ gì.
Thanh Trì 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Ngồi buồn nhớ lại