16/05/2021 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Toạ

Tác giả: Tiền Thục Sinh - 錢淑生

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 09:31

 

Nguyên tác

雨細愁難洗,
風寒夜未眠。
坐聽更數轉,
燒燼博山煙。

Phiên âm

Vũ tế sầu nan tẩy,
Phong hàn dạ vị miên.
Toạ thinh canh sổ chuyển,
Thiêu tận Bác Sơn yên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mưa nhỏ hạt xoá cơn sầu rất khó
Gió lạnh về chưa ngủ được nhớ ai
Ngồi lắng nghe tiếng canh chuyển đêm dài
Trầm hương hết lò Bác Sơn lạnh ngắt

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Thục Sinh » Toạ