16/05/2021 03:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Nguyễn Trọng Oánh

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2010 18:30

 

Đất trắng vận vào thành mây trắng
Nguyễn ơi đời đã hoá thành vân
Hồn về rừng cũ làm khoai sắn
Con tốt sang sông chỉ một lần
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Nhớ Nguyễn Trọng Oánh