29/09/2022 04:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô cung hoài cổ
吳宮懷古

Tác giả: Lục Quy Mông - 陸龜蒙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2014 15:24

 

Nguyên tác

香徑長州盡棘叢,
奢雲艷雨祇悲風。
吳王事事須亡國,
未必西施勝六宮?

Phiên âm

Hương kính[1] Trường Châu[2] tận cức tùng,
Xa vân diễm vũ kỳ bi phong.
Ngô vương[3] sự sự tu vong quốc,
Vị tất Tây Thi[4] thắng lục cung?

Dịch nghĩa

Đường hoa thơm và vườn săn Trường Châu nay chỉ toàn cỏ gai,
Những đám mây xa hoa, mưa đẹp xưa giờ chỉ là cơn gió buồn.
Mọi việc vua Ngô làm đều đưa đến hậu quả là mất nước,
Sao lại cho là vì Tây Thi đẹp nhất trong sáu cung mỹ nữ?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vườn Trường Châu cỏ gai rậm rạp
Mây mưa xưa nay táp gió buồn
Nước mất là tại Ngô vương
Tây Thi sao lại là nguồn chê bai?
[1] Con đường thơm xưa kia Tây Thi từng đi hái hoa.
[2] Vườn ngự uyển xưa Ngô vương Phù Sai thường đi săn bắn, nay ở phía tây nam huyện Ngô, tỉnh Giang Tô.
[3] Tức Phù Sai, ông vua cuối cùng của nước Ngô thời Xuân Thu, để nước mất về tay Việt vương Câu Tiễn.
[4] Người đẹp nước Việt, được Câu Tiễn dâng cho Phù Sai, với dụng ý làm ông vua này say đắm tửu sắc mất cảnh giác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Quy Mông » Ngô cung hoài cổ