29/09/2020 04:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích tích diêm - Quan san biệt đãng tử
昔昔鹽-關山別蕩子

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 12:20

 

Nguyên tác

那堪聞蕩子,
迢遞涉關山。
腸為馬嘶斷,
衣從淚滴斑。
愁看塞上路,
詎惜鏡中顏。
儻見征西雁,
應傳一字還。

Phiên âm

Na kham văn đãng tử,
Thiều đệ thiệp quan san.
Trường vị mã tê đoạn,
Y tòng lệ trích ban.
Sầu khan tái thượng lộ,
Cự tích kính trung nhan.
Thảng kiến chinh tây nhạn,
Ưng truyền nhất tự hoàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xót thân đãng tử lạc loài
Xa xôi còn đếm bước ngoài quan san
Ngựa kêu lòng muốn nát tan
Áo đơn thấm những vết loang lệ đầy
Buồn trông quan ải đường mây
Hoài cho nhan sắc hao gầy trong gương
Phương tây hỡi cánh nhạn sương
Xin mang dòng chữ thân thương báo cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Tích tích diêm - Quan san biệt đãng tử