05/12/2022 15:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Vi thị ca nhân kỳ 2
贈韋氏歌人其二

Tác giả: Tiết Năng - 薛能

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/06/2014 13:57

 

Nguyên tác

一曲新聲慘畫堂,
可能心事憶周郎。
朝來為客頻開口,
綻盡桃花幾許香。

Phiên âm

Nhất khúc tân thanh thảm hoạ đường,
Khả năng tâm sự ức Chu lang[1].
Triêu lai vi khách tần khai khẩu,
Trán tận đào hoa kỷ hứa hương.

Dịch nghĩa

Có một bài mới làm người nghe trong phòng đẹp sầu thảm,
Nhớ về tâm sự não nề của Chu Du.
Đến sáng, chiều lòng khách lại hát thêm nhiều bài nữa,
Làm nhiều cây đào hoa nở tung, toả hương thơm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bài điệu mới người nghe sầu thảm
Tâm sự buồn thông cảm chàng Chu
Sáng ra vì khách hát hò
Làm đào tung nở hương đưa ngạt ngào
[1] Tức Chu Du, tự Công Cẩn, danh tướng thời Tam Quốc, cầm quân Đông Ngô đánh thắng hơn trăm vạn quân Bắc Nguỵ do Tào Tháo đích thân chỉ huy trong trận Xích Bích. Nhưng ông cũng là một người sành âm, còn cảm thấy thua kém Khổng Minh tức Gia Cát Lượng, tức đến hộc máu mà chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Năng » Tặng Vi thị ca nhân kỳ 2