06/12/2021 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú đắc Ngô Hàng độ tống Triệu thiếu phủ chi kinh
賦得吳航渡送趙少府之京

Tác giả: Cao Bính - 高棅

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/08/2014 00:13

 

Nguyên tác

君不見吳航渡河上,
蕭蕭多古樹。
樹根積石長青苔,
應比昔人系舟處。
寂寞寒潮自往還,
關河北望空雲山。
天浮百粵榮光歇,
海接三吳霸氣寒。
吳王城闕幾千載,
舸艦何年到閩海?
危檣峻櫓逐飄風,
今日吳航名尚在。
江上年年春草新,
城頭車馬往來頻。
野鳥不知驚候吏,
垂楊空自送行人。

Phiên âm

Quân bất kiến Ngô Hàng độ hà thượng,
Tiêu tiêu đa cổ thụ.
Thụ căn tích thạch trường thanh đài,
Ưng bỉ tích nhân hệ chu xứ.
Tịch mịch hàn triều tự vãng hoàn,
Quan hà bắc vọng không vân san.
Thiên phù Bách Việt vinh quang yết,
Hải tiếp Tam Ngô bá khí hàn.
Ngô vương thành khuyết kỷ thiên tải,
Khả hạm hà niên đáo Mân hải?
Nguy tường tuấn lỗ trục phiêu phong,
Kim nhật Ngô Hàng danh thượng tại.
Giang thượng niên niên xuân thảo tân,
Thành đầu xa mã vãng lai tần.
Dã điểu bất tri kinh hậu lại[1],
Thuỳ dương không tự tống hành nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Anh không thấy bến Ngô Hàng sông ấy
Cổ thụ nhiều tiếng gió động lưa thưa
Đá chồng chất quanh rễ cây rêu phủ
Nơi buộc thuyền ưng ý của người xưa
Thuỷ triều lạnh đến đi trong lặng lẽ
Toàn núi xanh nhìn lên bắc mây đưa
Giòng Bách Việt thuận trời vinh quang cũ
Vận Tam Ngô biển lạnh bá khí thừa
Ngô vương đã ngàn thu thành quách khuyết
Năm nào thuyền đến tận biển Mân đây
Tiến theo gió buồm cao, chèo vỗ sóng
Tên Ngô Hàng còn lại tới hôm nay
Cỏ xuân vẫn năm năm xanh trên bến
Ở đầu thành xe cùng ngựa vãng lai
Chim rừng chẳng sợ gì quan tuần lộ
Đám thuỳ dương cành rủ xuống tiễn ai
Bến Ngô Hàng ở Phúc Châu, Phúc Kiến. Tên này có do trước thuyền chiến của quân Ngô (Ngô hàng) tiến đánh đến đây.

[1] Chức quan tuần đường, tuần bến sông (để bắt kẻ gian).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bính » Phú đắc Ngô Hàng độ tống Triệu thiếu phủ chi kinh