16/07/2020 21:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trầu em, trầu gói trong khăn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2019 00:47

 

Trầu em, trầu gói trong khăn,
Trầu gói trong áo, anh ăn sao đành.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trầu em, trầu gói trong khăn