29/06/2022 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tập tầm vông

Tác giả: Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 12/01/2010 20:55

 

Tập tầm vông
Tay nào không?
Tay nào có?

Tay cầm hạt đỗ
Tay cầm nụ hoa
Đố bạn đoán ra
Nắm tay nào có...

***

Nếu là hạt đỗ
Tay nắm chặt mà
Nếu cầm nụ hoa
Chắc là nắm nhẹ
Nếu cầm mẩu giẻ
Nắm xẹp như không
Nắm tay mà phồng
Táo nằm trong đó
Hai tay chẳng có
Lấy gì đoán đây!
Nếu có trong tay
Đoán thì chẳng khó

Tập tầm vông
Tập tầm vó...

Nguồn: Xuân Quỳnh, Chờ trăng, NXB Hà Nội, 1981

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳnh » Tập tầm vông