22/04/2024 10:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam khúc
江南曲

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 08:36

 

Nguyên tác

嫁得瞿塘賈,
朝朝誤妾期。
早知潮有信,
嫁與弄潮兒。

Phiên âm

Giá đắc Cù Đường[1] cổ,
Triêu triêu ngộ thiếp kỳ.
Tảo tri triều hữu tín,
Giá dữ lộng triều nhi.

Dịch nghĩa

Lấy phải người lái buôn ở Cù Đường
Sáng sáng lại lỗi hẹn với thiếp
Nếu sớm biết ngọn thuỷ triều đúng hẹn
Thà lấy người chèo thuyền cho xong

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Lấy phải chàng buôn chuyến,
Lỗi hẹn với em nhiều.
Sớm biết triều đúng hẹn,
Lấy quách kẻ lộng triều.
[1] Tên một kẽm hiểm trở, ở phía đông huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên, qua lại rất khó khăn nên ngày giờ hay bị lỡ hẹn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Giang Nam khúc