01/07/2022 17:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trang Xung Hư sứ Việt
送莊沖虗使粵

Tác giả: Viên Hoằng Đạo - 袁宏道

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2020 08:51

 

Nguyên tác

青郊垂柳氶依依,
一片仙帆帶月飛。
蠻曲聽來醒暮酒,
瘴煙行處濕征衣。
荔濱艸送王孫遠,
梅嶺花逢漢使稀。
總為浮名淹此地,
江南江北看君歸。

Phiên âm

Thanh giao[1] thuỳ liễu chửng y y,
Nhất phiến tiên phàm đới nguyệt phi.
Man khúc thinh lai tỉnh mộ tửu,
Chướng yên hành xứ thấp chinh y.
Lệ Tân[2] thảo tống Vương Tôn[3] viễn,
Mai Lĩnh[4] hoa phùng Hán sứ hy.
Tổng vị phù danh yêm thử địa,
Giang nam giang bắc khán quân quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đồng xanh lưu luyến liễu rung cành,
Một chiếc thuyền tiên lướt dưới trăng.
Rượu chiều mộng tỉnh nam ca trổi,
Chinh y sương ướt chướng lam giăng.
Sứ Hán Non Mai hoa chào hiếm,
Vương Tôn Bến Lệ cỏ đưa chân.
Danh hờ rồi cũng chìm nơi ấy,
Giang bắc giang nam mong thấy anh.
[1] Đồng, bình nguyên ngày xuân. Thời Chu gọi vùng đất cách thành 100 dặm gọi là giao, cách thành 300 dặm là dã.
[2] Nay là khu Thanh Tú 青秀, thành phố Nam Ninh. Nam Ninh xưa là Ung Châu 邕州, thuộc Quảng Tây.
[3] Có thể là một từ chung chỉ chàng công tử. Hoặc là một nhân vật thời Chiến Quốc, hay đi chơi xa, không trở về nhà với gia đình vợ con. Sở từ - Chiêu ẩn sĩ 招隐士: “Vương Tôn du hề bất quy, Xuân thảo sinh hề thê thê” 王孫遊兮不歸,春草生兮萋萋 (Vương Tôn đi chừ không về, Cỏ xuân mọc chừ xanh tốt). Vương Duy bài Tống biệt 送別: “Sơn trung tương tống bãi, Nhật mộ yểm sài phi; Xuân thảo niên niên lục, Vương Tôn quy bất quy?” 山中相送罷,日暮掩柴扉;春草年年綠,王孫歸不歸? (Trong núi chia tay dứt, Chiều tối đóng cửa bồng; Cỏ xuân năm năm biếc, Vương Tôn về hay không?).
[4] Trên Mai Quan cổ đạo 梅關古道, xưa là Đại Dữu Lĩnh lộ 大庾嶺路, nằm giữa huyện Đại Dư 大余 (thuộc Giang Tây) và thị trấn Nam Hùng 南雄 (Quảng Đông). Con đường này được khai phá và xây dựng đầu tiên năm 716 do Trương Cửu Linh 張九齡 đời Đường làm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Hoằng Đạo » Tống Trang Xung Hư sứ Việt