29/01/2022 14:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương giang tạp vịnh
香江雜詠

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:04

 

Nguyên tác

一帶沿江甲第雄,
五軍開府照西東。
榮枯四十餘年事,
只有荷花似舊紅。

Phiên âm

Nhất đới duyên giang giáp đệ hùng,
Ngũ quân khai phủ chiếu tây đông.
Vinh khô tứ thập dư niên sự,
Chỉ hữu hà hoa tự cựu hồng.

Dịch nghĩa

Suốt một giải bờ sông (lâu đài) hoành tráng bậc nhất,
Năm quân dựng đồn luỹ (công thị) khắp tây đông.
Chuyện lúc thịnh, lúc suy, song hơn bốn mươi năm,
Chỉ có hoa sen là vẫn đỏ như cũ.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Ven sông lầu gác trập trùng,
Đồn quân, dinh tướng tây đông mấy tòa,
Thịnh suy bốn chục năm qua,
Riêng sen vẫn giữ màu hoa đỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hương giang tạp vịnh