08/08/2020 10:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hằng Nga khứ nguyệt

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 00:35

 

(Đùa gửi cho một người quen biết)

Vẩn vơ nghĩ lại thêm cười
Của đời mà chịu cho đời lấy đi!
Nợ đời chưa trả chi chi
Nợ tình ai gánh thôi thì mặc ai!
Giai nhân nan tất đắc[1]
Tiếp thơ ai chán lắc lại buồn tênh
Thôi, chi mà đàn mà trống mà phách mà sênh
Đập cho nát mảnh tình tung tứ xứ
Khâm Thiên nguyệt ám Hằng Nga khứ
Khách địa thu thâm Phạm Thúc hồn[2]
Khúc tì bà riêng nhớ cuộc truy hoan
Cười bạch phát với hồng nhan thôi có thế
Minh quân lương tướng tao phùng dị[3]
Ai với ai, ai để bập bùng ai
Buồn trông nước chẩy huê trôi
(Đông Pháp thời báo 1927)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002
[1] Người đẹp khó mà có được.
[2] Khâm Thiên mây che trăng, Hằng Nga đi mất/ Nơi đất khách mùa thu đầy hồn chàng Phạm Thúc.
[3] Vua anh minh, tướng tài không mấy khi gặp nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Hằng Nga khứ nguyệt