18/01/2021 18:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 7
秋晚靈雲寺鍾樓閒望其七

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 10/10/2011 21:05

 

Nguyên tác

苔青如黛草如氈,
獨上高摟思渺然。
雲物浮沈飛鳥外,
水潮升降落花邊。
江山慣見成吾土,
事理無窮質彼天。
嘯傲祇拎登覽勝,
此心為染一分禪。

Phiên âm

Đài thanh như đại thảo như chiên,
Độc thướng cao lâu tứ diểu nhiên.
Vân vật phù trầm phi điểu ngoại,
Thuỷ triều thăng giáng lạc hoa biên.
Giang sơn quán hiện thành ngô thổ,
Sự lý vô cùng chất bỉ thiên.
Khiếu ngạo chỉ linh đăng lãm thắng,
Thử tâm vị nhiễm nhất phân thiền.

Dịch nghĩa

Rêu xanh như mực, cỏ như đệm
Một mình lên lầu cao nỗi lòng man mác
Đám mây trôi nổi chim bay phía ngoài
Thuỷ triều lên xuống hoa rơi dạt bên bờ
Non sông hiện rõ đất nước của ta
Lý sự khôn cùng sự thật ở ngày kia
Ngâm nga tay vín sốc lên du lãm thắng cảnh
Tâm này chưa nhuốm một chút mùi thiền

Bản dịch của Bùi Văn Chất

Rêu xanh cỏ mượt êm chân           
Lầu cao lên tới tấm thân nhẹ nhàng
Mây trôi chim lượn tắt ngang
Triều dâng hoa rụng dạt sang bên bờ
Non sông ngời bức hoạ đồ
Vô cùng sự lý ấy là ngày xưa
Vín lên ngắm cảnh ngẩn ngơ
Lòng này ý hẳn là chưa nhuốm thiền
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Thu vãn Linh Vân tự chung lâu nhàn vọng kỳ 7