03/12/2021 13:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vạn Thạch đình
萬石亭

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 27/03/2020 07:11

 

Nguyên tác

木犀花下酒初醒,
乘興登臨萬石亭。
豪傑舊遊無覓處,
曲欄杆外數峰青。

Phiên âm

Mộc tê hoa hạ tửu sơ tinh,
Thừa hứng đăng lâm Vạn Thạch đình[1].
Hào kiệt cựu du vô mịch xứ,
Khúc lan can ngoại sổ phong thanh.

Dịch nghĩa

Dưới bóng hoa quế say rượu vừa mới tỉnh
Bèn thừa hứng leo lên chơi đình Vạn Thạch
Chốn vui chơi cũ của bậc hào kiệt giờ biết tìm đâu
Bên ngoài dãy lan can cong cong có mấy ngọn núi xanh

Bản dịch của Nam Trân

Bên giàn hoa quế say vừa tỉnh
Thừa hứng lên chơi Vạn Thạch đình
Dấu cũ anh hùng tìm chẳng thấy
Ngoài hiên kìa mấy ngọn non xanh
Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 2), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2020
Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 2), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2020
[1] Đình Vạn Thạch. Tên địa danh, nay thuộc huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Vạn Thạch đình