20/01/2022 06:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm đề khi đọc bản dịch “Thuỷ hử” của Á Nam Trần Tuấn Khải

Tác giả: Phan Khôi - 潘魁

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/08/2005 01:48

 

Đời loạn vua hèn quan giết dân,
Ông thần pháp luật đứng bằng chân.
Trời sinh thẻo sắt tuôn ra máu,
Đổ lại trên đầu lũ bất nhân.

Trăm tám người linh, một vẻ hào.
Nằm trên rượu thịt gối thương đao.
Xưa nay nổi việc phường nầy cả,
Tú Sĩ Vương Luân có kẻ nào?

Khăn áo hương hoa lạy Võ Tòng
Giết người như bác mới anh hùng:
Một đêm đi đứt mười lăm mạng,
Hàng máu trên tường nhỏ giọt hồng!

Võ nghệ tuy thường, lượng khác thường,
Gần xa suy phục Hắc Tam Lang.
Cho hay trong cuộc phong vân đó,
Ai lượng hơn người, ấy chủ trương.

Nầy vùng Lương Sơn nay ở đâu?
Xa trông che khuất mấy ngàn lau!
Hát anh bài hát sau bìa sách,
Cảm khái riêng ta với Á Đầu…
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, quyển thượng, NXB Sống Mới, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Khôi » Cảm đề khi đọc bản dịch “Thuỷ hử” của Á Nam Trần Tuấn Khải